Dub 22

Historie města Kerkyra

do Města

Kerkyra je hlavní město řeckého ostrova Korfu. V některých jazycích, jako například v češtině, však toto město dostalo název Korfu. Mohou za to Angličané, kteří toto historické město špatně pojmenovali na Korfu town. Řekové však nadále používají staré označení Kerkyra, kterého se budeme držet i v tomto článku. Kerkyra se nachází uprostřed ostrova Korfu a má v současné době přes 39 000 obyvatel.

  

Historie města

Vznik Kerkyry se datuje do šestého století našeho letopočtu. V té době bylo poničeno tehdejší hlavní město ostrova Korfu, takže bylo potřeba vybudovat zcela nové. Největší rozkvět zažilo město v 15. století. V té době došlo k zesílení mohutných hradeb a k rozšíření Staré pevnosti. Nedlouho potom vzniká i Nová pevnost, která se dochovala do dnešních dob a je jedinou stavbou z původního opevnění města, která dodnes stojí.

  

Nad Kerkyrou postupně vládli Byzantinci, Benátčané, Angličané i Francouzi, takže každá velmoc zde zanechala nějakou stopu. Z byzantské nadvlády se však ve města příliš mnoho historických památek nedochovalo, neboť byly srovnány se zemí tureckými vojsky. Nejdelší dobu zde vládli Benátčané, konkrétně od roku 1386 do roku 1797. Benátčané například v 15. století mnohé stavby ve městě rozšířili. Šlo hlavně o hradní příkop a opevnění města. Vznikl zde vlastně takový malý ostrov, který byl propojen s pevninou důmyslným pohyblivým mostem. Benátčané také rozšířili volný prostor, který byl mezi starým hradem a městem a vybudovali takzvanou Spianádu, což je dnešní náměstí Esplanáda. Dalším velkým počinem Benátčanů byla výstavba nového hradu, které byl postaven v letech 1553 až 1558.

Francouzi, kteří nad městem vládli od roku 1807 do roku 1814, pak obohatili náměstí Esplanáda o krásné stromy, takže z rušného náměstí vznikl příjemný městský park, který je dodnes místními obyvateli hojně využíván.

  

Angličané také nezůstali zkrátka, nýbrž vybudovali na hradě vězení a kasárna. Angličané zde dále vybudovali dvě věže, které pojmenovali „Souše“ a „Moře“. Po nadvládě Britů, která byla v letech 1814 až 1864, dochází k sjednocení Řecka a Kerkyra se opět stává čistě řeckým městem.

Zajímavosti starého města

Historické jádro města Kerkyry bylo roku 2007 zapsáno na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Centrum města je charakteristické svými úzkými a křivolakými uličkami, které mají podmanivou atmosféru. Toto historické jádro se nachází na poloostrově jehož špici stráží vojenská pevnost, jenž se jmenuje Stará pevnost (řecky Palaio Frourio). Tu od zbytku pevniny odděluje prokopaný příkop. Je tu také pouze jediný most. Hned za mostem je pak velkorysý prostor náměstí Platia Enoseos a  Platia Enoseos. Jedná se vlastně o dva spojené parky uprostřed města. Nad přístavem na západním okraji historického centra se pak tyčí další velkolepý vojenský objekt. Je to tzv. Nová pevnost postavená Benátčany v 16. století. Kerkyra ač je vlastně nevelké město, tak skýtá mnoho zajímavostí a památek a rozhodně byste si tak neměli nechat ujít jeho prohlídku.

  

Tags:

Napiš komentář